Na základe dát tvoríme lepšie zdravotníctvo

Covid 19

Z dôvodu potreby intenzívnej komunikácie sme zriadili samostatnú podstránku pre naše výstupy súvisiace s COVID-19.

O nás

Inštitút zdravotnej politiky je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Naším poslaním je pracovať na kvalitnejšom a efektívnejšom zdravotníctve.  Naše výstupy slúžia ako podklady pre rozhodovanie odborných útvarov Ministerstva zdravotníctva, prípadne aj Ministerstva financií.

Naša práca 

Centralizujeme a spracovávame rôzne údaje z oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sa týkajú najmä oblastí výdavkov v zdravotníctve, distribúcie úhrad zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť a nákupov zdravotníckej techniky, liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

5. novembra 2019

Menej využívaná forma dialýzy môže výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov a ešte aj ušetriť peniaze.

Využívanie peritoneálnej dialýzy na Slovensku je na výrazne nízkej úrovni. Táto forma liečby má pritom nielen menej invazívny zásah do života pacienta, ale aj nesporné ekonomické výhody. V detailnej analýze sme sa pozreli na to, prečo to tak je a ako by sme súčasný stav mohli zlepšiť.

22. augusta 2019

Big data ukázali neštandardné predpisovanie liekov. Usporíme tak státisíce eur.

Pomocou analýzy big data, čiže využitia veľkého množstva údajov, sme zanalyzovali predpisovanie dvoch oftalmologických liekov – Eylea a Lucentis. Našli sme viacero prípadov predpisovania, ktoré nie je v súlade s optimálnym dávkovaním. Po odprezentovaní tejto analýzy na VšZP naštartovali procesy a vykonali kontrolu na predmetných pracoviskách.

Napísali o nás

aktuality.sk – 03.06.2019

Pripravili reformu nemocníc: Zmena je dôležitá, inak by nám hrozil kolaps

O pripravovaných zmenách a o tom, prečo sa projekt odsunul a čo bude znamenať pre pacienta, ak sa nakoniec schváli, sme sa rozprávali s riaditeľom Inštitútu zdravotnej politiky Martinom Smatanom, šéfom odboru stratégie Michalom štofkom a šéfkou Asociácie zdravotných poisťovní Katarínou Kafkovou.

trend.sk – 04.10.2018

Martin Smatana: Ak by sme nemocnice nekontrolovali, nakupovalo by sa drahšie

Väčšina analytických podkladov, ktoré používa ministerstvo zdravotníctva pri tvorbe nových pravidiel a reforiem, vychádza z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP). Práve tento inštitút spoločne s Útvarom hodnody za peniaze pri ministerstve financií pripravil plán, ako usmerniť nadmerný rast výdavkov v rezorte. V niektorých oblastiach to viedlo k zásadným zmenám. Napríklad drahá zdravotnícka technika či lôžka sa prestali predražene nakupovať.

denníkn.sk – 19.07.2018

Autori veľkého plánu pre nemocnice: Keby sme sa riadili len počítačom, do Ilavy by sme dali najšpičkovejšiu nemocnicu

Pred týždňom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s premiérom Petrom Pellegrinim ohlásili, že chcú do roku 2030 výrazne zmeniť fungovanie nemocníc. Ako by mala reforma vyzerať, ako vznikla, ako budú rozdelené nemocnice a kedy sa to stane hovorí šéf Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana a šéf stratégie tohto inštitútu Michal Štofko.

Kontakt

Inštitút zdravotnej politiky
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbova 2, 831 01 Bratislava
+421 2 59 373 429
kontakt.izp@health.gov.sk

MSc. Martin Smatana
Vedúci IZP
+421 2 59 373 429
martin.smatana@health.gov.sk

Od 1 . 9. 2019 zverejňujeme na našej stránke kalendár stretnutí generálneho riaditeľa IZP Martina Smatanu so zástupcami či už s inými štátnymi inštúciami, nemocnicami, politickými stranami, novinármi, súkromnými spoločnosťami alebo aj s ostatnými presadzovateľmi špeciálnych záujmov.

Kalendár bol aktualizovaný k 22.03.2020

Tento kalendár neobsahuje interné stretnutia v rámci MZ SR.