Technické špecifikácie

V rámci príprav podkladov pre obstarávanie inštitút zdravotnej politiky pripravil viacero detailných technických špecifikácií rôznej zdravotnej techniky ďalej rozdelenej do kategórií podľa klinického zamerania či technologickej úrovne prístrojov. Aj keď viaceré z podkladov boli vytvorené kvôli centrálnemu obstarávaniu, sú stavané aj na  bežné obstarávanie nemocníc v pôsobnosti MZ SR a poskytujú pre nemocnice detailný prehľad o dostupných produktoch na Slovenskom a Českom trhu.

IZP takisto sprístupňuje aj databázu cien zdravotníckej techniky, ktorá obsahuje 900 zmlúv najčastejšie nakupovaných položiek v rámci Českého a Slovenského trhu. Databáza je v pilotnej fáze, čiže zverejnené informácie sú okresané, počet zverejnených zmlúv je taktiež zatiaľ obmedzený a funkcionalita databázy je v základnom štádiu. Jej cieľom je stimulovať objektívnu tvorbu predpokladanej hodnoty zákazky.

Prípadné chyby, pripomienky a komentáre k prezentovanej databáze a špecifikáciám prosím smerujte na martin.smatana@health.gov.sk  alebo na 0905 485 687.

 

Ultrasonografy

 

Databáza cien zdravotnej techniky

Dáta

Individualizované údaje o spotrebe liekov za jednotlivé roky

Zverejňujeme individualizované údaje o spotrebe liekov za jednotlivé roky (unikátny identifikátor pacienta, pohlavie, vek, dátum výdaja, kód pzs odbornosť, kód lekára odbornosť, šúkl kód, kód diagnózy 3 miesta). Upozorňujeme, že údaje sú pracovného charakteru, sú priebežne dopočítavané a majú výhradne informatívny účel a charakter. Dáta sú anonymizované, neobsahujú rodné čísla a nie je možné z nich získať diskrétne údaje konkrétnych osôb..

Prípadné chyby, pripomienky a komentáre k dátam prosím smerujte na gaston.ivanov@health.gov.sk