Ústavná zdravotná

staroslivosť

Slovenská sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti je jedna z najhustejších v rámci EU krajín. Napriek tomu dosahujeme podpriemerné výsledky kvality či efektivity prevádzky. Analýzy a dokumenty na túto tému nájdete tu.

– Stratifikácia siete nemocníc

Ambulantná zdravotná

starostlivosť

Efektívna a dostupná ambulantná starostlivosť hrá kľúčovú úlohu každého zdravotného systému. Slovensko má najvyšší podiel návštev lekára na počet obyvateľov, obrátený pomer všeobecných a špecializovaných lekárov a regionálne disproporcie v ich rozložení. Analýzy a dokumenty na túto tému nájdete tu.

– Analýza poskytovania peritoneálnej dialýzy

– Integrovaný regionálny operačný program

– Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Lieky a lieková 

politika

Kto by nemal rád keď mu lekár predpíše lieky. My jedine ak nie sú duplicitne, či kontraindikačne predpísané. Slovensko má na jednej strane jeden z najvyšších pomerov výdavkov na lieky zo všetkých výdavkov v systéme. Na druhej strane často zaostávame v implementácií inovatívnej liečby. Analýzy a dokumenty na túto tému nájdete tu.

– Analýza zmeny vykazovania liekov do medzinárodných štatistík

– Analýza spotreby liekov Eylea a Lucentis

Zdravotnícke pomôcky a

technika

IZP sa venuje benchmarkovaniu cien zdravotnej techniky a šzm a príprave technických špecifikácií centrálnych obstarávaní pre MZ SR. Analýzy a databázy na tieto témy nájdete tu.

– Databázy a technické špecifikácia zdravotníckej techniky

Verejné zdravie a

environmentálne témy

Efektívna prevencia je najlepším liekom, aký bol kedy vymyslený. Podpora verejného zdravia, kampaní či osvety je preto kľúčové pre každú krajinu. Analýzy vplyvov životného prostredia na jednotlivé ochorenia nájdete tu.

– Infekčné črevné choroby
– Skrátená verzia

– Obštrukčná chorobú pľúc
– Skrátená verzia

– Ischemická chorobu srdca
– Skrátená verzia

– Infekcia dolných dýchacích ciest
– Skrátená verzia

– Rakovina pľúc
– Skrátená veria

Iné publikácie

a analýzy

Publikujeme radi a veľa, pre MF SR, OECD, WHO či EU Komisiu. Krátky prehľad našich najväčších výstupov, vrátane revízií výdavkov, strategických rámcov, predikcií personálu, rozpočtových vecí či podkladov pre výstavby nových nemocníc nájdete tu.

  

– Revízia výdavkov v zdravotníctve

– Prerozdeľovací mechanizmus

– Analýza dopadu sociálnych politík

– Rekonštrukcia FNsP F. D. Roosevelta

– Strategický rámec starostlivosti o zdravie

– Predikcia potreby zdravotníckeho personálu

– Health systems in transition – Slovakia

– European commission – Public health

– The health systems and policy monitor – Slovakia

– Eurohealth – harnessing big data for health