Analýzy a komentáre

Stratifikácia siete nemocníc

Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Revízia výdavkov v zdravotníctve – priebežná správa

Prerozdeľovací mechanizmus

Integrovaný regionálny operačný program

Analýza zmeny vykazovania liekov do medzinárodných štatistík

Analýza dopadu sociálnych politík

Nová Univerzitná nemocnica v Bratislave

Rekonštrukcia FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Strategický rámec starostlivosti o zdravie

Predikcia potreby zdravotníckeho personálu

Analýza spotreby liekov Eylea a Lucentis

Analýza poskytovania peritoneálnej dialýzy

 

Environmentálne analýzy

Analýza vplyvu životného prostredia na infekčné črevné choroby

Analýza vplyvu životného prostredia na infekčné črevné choroby – skrátená verzia

Analýza vplyvu životného prostredia na chronickú obštrukčnú chorobú pľúc

Analýza vplyvu životného prostredia na chronickú obštrukčnú chorobú pľúc – skrátená verzia

Analýza vplyvu životného prostredia na ischemickú chorobu srdca

Analýza vplyvu životného prostredia na ischemickú chorobu srdca – skrátená verzia

Analýza vplyvu životného na infekciu dolných dýchacích ciest

Analýza vplyvu životného prostredia na infekcie dolných dýchacích ciest – skrátená verzia

Analýza vplyvu životného prostredia na rakovinu pľúc

Analýza vplyvu životného prostredia na rakovinu pľúc – skrátená veria

 

Medzinárodné publikácie

Health systems in transition – Slovakia

European commission – Public health

The health systems and policy monitor – Slovakia

Eurohealth – harnessing big data for health